ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ หรือคุณนงลักษณ์ วงศ์ทองเหลือ งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038102311