คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0-3810-2336
โทรสาร 0-3839-0355
อีเมล : pr-huso@go.buu.ac.th
Webmaster : Dr.Ittipat Yotapan
Coypright 2020 – All Rights Reserved