เข้าร่วมกิจกรรม ACT Higher Education Exhibition 2023 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เข้าร่วมกิจกรรม ACT Higher Education Exhibition 2023 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ACT Higher Education Exhibition 2023 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ การรับเข้าศึกษา และแนวทางการเรียนการสอนให้แก่น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาร่วมออกบูธจำนวน 36 บูธ