นิสิตภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2566 ชั้นอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสุริยะมณฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยนิสิตในทีม ได้แก่

  • นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ
  • นางสาวศศิกานต์ อยู่สำราญ
  • นายสรชัช ก่อเกื้อ
  • นายภวัต ธีรกสิกร์
    อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: อาจารย์ศริญญา ขวัญทอง และอาจารย์ชนิกานต์ กู้เกียรติ