สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 1(TCAS 1: Portfolio) ปีการศึกษา 2567

สอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 1(TCAS 1: Portfolio) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสอบสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 1(TCAS 1: Portfolio) ปีการศึกษา 2567 โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567