สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านงานหัตถกรรม

สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านงานหัตถกรรม

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านงานหัตถกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายแชอิล โช ทูตวัฒนธรรมและผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แนะนำวัฒนธรรมเกาหลี ต่อด้วยการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเกาหลีเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมงานหัตถกรรมเกาหลี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย ครบรอบ 10 ปี และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลี