อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Online)

อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Online)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Online) ให้กับพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณณัฏฐณิชา มีสิทธิ์ บุคลากรจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร