ผู้แทนบริษัทคิวเอ็มบีจำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แทนบริษัทคิวเอ็มบีจำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้แทนบริษัทคิวเอ็มบีจำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ในการให้บริการ เสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท คิวเอ็มบี จำกัด ต่อไป