ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการ 2023 K-Move Global Business Job Training in Thailand ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวเกาหลี มหาวิทยาลัยคยองซอง จำนวน 9 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และคณาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรม และได้งานทำในเขต EEC เป็นที่เรียบร้อยทุกคน โดยผู้เข้าอบรมมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. Mr.JIHUN SON
  2. Mr.SEONGMIN JE
  3. Mr.DONGHYUN KIM
  4. Mr.CHANGMIN JEON
  5. Ms.EONJI KIM
  6. Mr.JINYOUNG JEONG
  7. Ms.MINJU JOO
  8. Mr.SEONG JIN PAK
  9. Mr.JUYEOP LEE