วันตากสินมหาราช ประจำปี 2566

วันตากสินมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันตากสินมหาราช” ประจำปี 2566 ณ วัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ชลบุรี