โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน