ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ของมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2566