ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. พ.ศ. 2567