นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์จากมหาวิทยาลัยนัมโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์จากมหาวิทยาลัยนัมโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในการประกวดสุนทรพจน์จาก มหาวิทยาลัยนัมโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้รับคัดเลือกจากสถานีโทรทัศน์ KBS (Korean Broadcasting System) ให้ทำการส่งคลิปวิดีโอแบบ Vlog เพื่อออกอากาศในรายการ “세상의 아침밥” หรือ “อาหารเช้าทั่วโลก ดังนี้

  • นางสาวภัควลัญชญ์ หิงพุทรา นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • นางสาวนงนุช อภิเรืองฤทธิ์ นิสิตสาขาวงิชาภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3