ต้อนรับ คุณปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ต้อนรับ คุณปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คุณปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคณะ ในโอกาสหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป