นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ประกอบด้วย
1.อมลธีรา ปิ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ยูยิตสู- ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 52 ก.ก.

  1. ธัญญาภรณ์ ชัยสิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ยูโด- บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
    ▶️ ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
    ▶️ ผู้ฝึกสอน : นายนคร ทองสว่างแจ้ง
    ▶️ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นายสุระชาติ สุทธิรัต, นางสาวบุษราพร อุตมพงศา, สระธร วิไลพรรณ์ ,วรรณชนีรัตน์ อินเลี้ยง