โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ English for HR Professionals

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ English for HR Professionals

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ English for HR Professionals เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก พร้อมด้วย ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นวิทยากร โดยมีพนักงานที่ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการภาคตะวันออกให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก