กิจกรรมเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO BUU Open House 2024)

กิจกรรมเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO BUU Open House 2024)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO BUU Open House 2024) เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทำความรู้จักคณะ หลักสูตร แนวทางการเรียนการสอน อาชีพที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบ ณ ที่ตั้ง (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยได้รับชมนิทรรศการจากทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี รับฟังการให้ข้อมูลเรื่องการรับเข้าศึกษา รวมถึงการ Workshop เพื่อค้นหาตัวตนและพูดคุยกับรุ่นพี่แต่ละหลักสูตรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่คณะฯ ได้รับข้อมูลจากทุกหลักสูตรเช่นเดียวกัน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมาก