นายเจริญ มูลสาร นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะเปิดพจนานุกรม(คันจิ-ไทย) ครั้งที่ 3

นายเจริญ มูลสาร นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะเปิดพจนานุกรม(คันจิ-ไทย) ครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญ มูลสาร นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะเปิดพจนานุกรม(คันจิ-ไทย) ครั้งที่ 3 Mainichi dictation contest ระดับอุดมศึกษา ในงาน Study in Japan Fair ครั้งที่ 49 จัดโดยไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567