ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การผลิตสื่อกราฟิกสำหรับผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Canva

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การผลิตสื่อกราฟิกสำหรับผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Canva

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การผลิตสื่อกราฟิกสำหรับผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Canva โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุธิดา วงศ์แจ่ม Graphic designer, BDMS เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Canva เบื้องต้น และการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการประกอบธุรกิจ/ งานของตนต่อไป