คุณ Hwang Sun-Poy เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณ Hwang Sun-Poy เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คุณ Hwang Sun-Poy, Team Leader in International Affairs and Recruitment, Hanbat National University (HBNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมหารือแนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อีกทั้งร่วมบรรยายให้กับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี โดยมีตัวแทนผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์จากสาขาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ