ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดบรรยายพิเศษแนะนำการสมัครงานและตำแหน่งงานในประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดบรรยายพิเศษแนะนำการสมัครงานและตำแหน่งงานในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท Marimo Holdings, Inc. บริษัทจัดหางานในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำ การสมัครงานและตำแหน่งงานในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลการสมัครงานและตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้ของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วย ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท Marimo Holdings, Inc.