ภาควิชาศาสนาและปรัชญาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน”

ภาควิชาศาสนาและปรัชญาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา จำนวน 55 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภินันท์ มิ่งโอโล ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ดี.เวนดิ้ง เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการทำงานอันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติสหกิจและทำงานในอนาคตต่อไป