โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 133 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี การรับเข้าศึกษา และแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป