คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า ได้รับเกียรติจาก สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี