นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ละคร (คล้ายจะ) คุณธรรม “ที่จริงแล้วฉันเป็น… เหยื่อ” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move) ร่วมกับเครือข่ายละครทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ เพจเรื่องเหล้ารอบโลก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 ทีม (หัวข้อละ 1 ทีม) ได้แก่

  • หัวข้อ “ที่จริงแล้วฉันเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า” ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ เรื่อง “วันเกิดป๊าปีนี้” จากทีม Homeboys Production
  • หัวข้อ “ที่จริงแล้วฉันเป็นเหยื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ เรื่อง “เซ่นเหล้า” จากทีม Pubkob Production