ภาควิชาภาษาตะวันออก แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ภาควิชาภาษาตะวันออก แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ต (Intercontinental Pattaya Resort) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในสายงานภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โดยสถานประกอบการยินดีรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป