คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสถานที่ให้นิสิตอ่านหนังสือสอบ Final

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสถานที่ให้นิสิตอ่านหนังสือสอบ Final

Final นี้เด็กมนุษยฯ ไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหน เราจัดห้องพร้อมขนมไว้ให้ แล้วมาเจอกันที่คณะนะ ✌🏻✌🏻
📌ณ ห้อง QS2-102 (ห้องกระจก) และโรงอาหาร
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2567 เวลา 18-24.00 น.