แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง และการใช้ทักษะภาษาจีนกับการทำงาน

แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง และการใช้ทักษะภาษาจีนกับการทำงาน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท วอน ซินห์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท คิวเอ็มบี จำกัด ได้ให้เกียรติแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง และการใช้ทักษะภาษาจีนกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2567