สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และเพิ่มความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์