นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคกับโครงการ Experiential Learning Program (ELP)

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคกับโครงการ Experiential Learning Program (ELP)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวิชญ์ แสงทอง นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคกับโครงการ Experiential Learning Program (ELP) โดยนิสิตจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (จ.นครราชสีมา) ต่อไป
โครงการ ELP 2024 Experiential Learning Program เป็นการเฟ้นหาตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็น 1 ใน 35 คน เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศกับบริษัทขนาดใหญ่ด้านธุรกิจ Startup เป็นเวลา 14 วัน ร่วมกับเพื่อน ๆ กว่า 16 มหาวิทยาลัย