ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหน่วยงานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่าย YSDN สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา