คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “New Adventures: Exploring Teenldentity”

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “New Adventures: Exploring Teenldentity”

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงษ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี เชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “New Adventures: Exploring Teenldentity เปิดประสบการณ์ใหม่การสำรวจเรื่องตัวตนในวัยรุ่น” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการในบรรยากาศที่อบอุ่น