คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า (อาจารย์พิเศษ) ได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางาน จ.จันทบุรี เชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี