นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2024

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2024: Regional Pitching (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 🎉โดยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 246 ทีม รายชื่อนิสิตในทีม ประกอบไปด้วย
🔹นายปิยะฉัตร มหาพงศ์ไพศาล ภาควิชานิเทศศาสตร์
🔹นางสาวธนัชพร ทาริยะ ภาควิชานิเทศศาสตร์
🔹นายปติภูมิ จากิจ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
จากการแข่งขันครั้งนี้ นิสิตได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล เงินทุนสนับสนุน รวมเป็นเงิน 35,000 บาท และจะได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นนวัตกรรมชุดคาบาเร่ต์ถอดประกอบได้เจ้าแรกของวงการโชว์ นอกจากนี้ยังนำเอาขยะ เช่น โฟม พลาสติก เศษขนนก มาสร้างเป็นชุด อันเป็นการลดขยะและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ ไก่ฟ้าและนกกระจอกเทศ รวมถึงส่งเสริมอาชีพแก่สาวประเภทสองที่สูงวัยให้ได้มีรายได้จากการผลิตชุดดังกล่าว
ผลงานนี้เป็นการต่อยอดมาจากสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมของ
นายปติภูมิ จากิจ และเจนนี่หว่องโชว์ คณะโชว์ คาบาเร่ต์โชว์ที่ก่อตั้งด้วยการรวมตัวกันของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา