คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “จริยธรรมและจิตวิทยาการสอน”

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “จริยธรรมและจิตวิทยาการสอน”

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า (อาจารย์พิเศษ) ได้รับเกียรติจากโรงเรียนภาษายูเนี่ยน เชิญบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและจิตวิทยาการสอน“ ให้กับคณะครูโรงเรียนภาษายูเนี่ยน ณ ห้องประชุม Purnell อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีอาจารย์วรารัตน์ ชัยสุข ผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน ให้การต้อนรับ อีกทั้งคณะครูผู้เข้าอบรมมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง