ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โดย รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ รุ่นพี่ เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่