ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่เข้าร่วมให้การต้อนรับนิสิตใหม่อย่างอบอุ่น