กิจกรรมทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ

กิจกรรมทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งอาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุปัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ นอกจากนี้ในช่วงเย็น ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า Back to Freshy Night Party โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุปัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น