คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมและเล่าเรื่อง “แลของเก่า เล่าเรื่อง HUSO”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมและเล่าเรื่อง “แลของเก่า เล่าเรื่อง HUSO”

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมและเล่าเรื่อง “แลของเก่า เล่าเรื่อง HUSO” ✨ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน พนักงานสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำชมภาพ/ของใช้/เครื่องแต่งกาย/ของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อย้อนรำลึกและสัมผัสประวัติศาสตร์เรื่องราวการจัดตั้งและกิจการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ 7 ทศวรรษ และชมภาพถ่ายโบราณและเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตของบางแสน จังหวัดชลบุรี กับเจ้าของเพจ “ส่องอดีตเมืองชล” (คุณวิธาน เมืองศรีนุ่น) และชมรมคนรักศรีราชา