การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก ประกอบไปด้วย

  • ดร.อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  • นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง