คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Deputy Head of Department, Curriculum Director, Academic Director of PG by Coursework จาก National University of Singapore พร้อมทั้งหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย