นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 True Young Producer Awards 2023 หัวข้อ ‘ยั้งก่อนคลิก คลิกเมื่อชัวร์’ จากผู้สมัครทั้งสิ้น 564 ทีม 69 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศรายชื่อนิสิตในทีมประกอบไปด้วย

  1. นางสาวธัญชนก เรืองวานิช
  2. นายรุ่งโรจน์ สัมฤทธิ์
  3. นายพูชณิณญ์ เทียมเสมอ
    โดยนิสิตได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานได้ที่ https://vt.tiktok.com/ZSNXnJF7N/

Leave a Reply