ฝึกซ้อมรวมบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝึกซ้อมรวมบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 6 – 7 มกราคม พ.ศ. 2567 การฝึกซ้อมรวมบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565