ฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพ

ฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ

วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2567 การฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565