เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา