สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้หัวข้อ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการไทย – จีนที่ประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้หัวข้อ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการไทย – จีนที่ประสบความสำเร็จ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมฟังบรรยายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางการค้าระหว่างประเทศในหัวข้อ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการไทย – จีนที่ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพียงกมล เทพแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้ง BD CHOICE CO.,LTD. AND ROOF COOF (THAILAND) CO.,LTD. และเจ้าของเพจ “เหล่าซือดาวมาเรียนจีนด้วยกันป่าว 跟我学中文吧” และเพจ “เหล่าซือดาวสอนนำเข้าสินค้าจีน ฉบับคนไม่รู้ภาษา ไม่มีทุนหนาก็ทำได้” เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง