นิสิตผ่านการคัดเลือก (Final round) กิจกรรม AUN Summer Camp 2024

นิสิตผ่านการคัดเลือก (Final round) กิจกรรม AUN Summer Camp 2024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก (Final round) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AUN Summer Camp 2024 โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมกับนิสิต/ นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Final round มีทั้งสิ้น 13 คน ดังต่อไปนี้
💜 นิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

 1. Amana Jitnaree
 2. Stefphanie Collingbourne
 3. Panitnat Promnok
 4. Supeerapan Imnang
 5. Jutamad Chuancharoen
 6. Wutthinan Thamaphan
 7. Phuriphat Maisuwannakul
 8. Nannaphat Laopoonpittaya
 9. Napatsa Rungrueang
 10. Sanchai Tunnu
  💜 นิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)
 11. Chayanan Kanokwan
 12. Arranya Kaewkongpan
  💜 นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์
 13. Charinsa Chimpan
  นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น
 • Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei Darussalam
 • Ateneo de Manila University (ADMU) and De La Salle University (DLSU), Philippines
 • Chulalongkorn University (CU) and Mahidol University (MU), Thailand
 • National University of Singapore (NUS), Singapore
 • Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia
 • Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
 • Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia
 • Universiti Malaya (UM), Malaysia
 • Vietnam National University, Ho Chi Minh City (VNUHCM), Vietnam