ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ศึกษาดูงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของ บริษัท วีโฮปเวลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทุนสนับสนุนจากโครงการ Youth Entrepreneurship (Entrepreneurial Ecosystem Development) และโครงการ Start Up Thailand Teague ระดับภูมิภาค โดยมี นายปติภูมิ จากิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต