นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุนนิสิตแลกเปลี่ยนและทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุนนิสิตแลกเปลี่ยนและทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับทุนนิสิตแลกเปลี่ยน และทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นิสิตทั้ง 11 คน เตรียมตัวกันอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการไปประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ อ่านรายละเอียดได้จากโพสต์นี้